Openbaarheid informatie

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Waar vind ik informatie?

Meer informatie kunt u opvragen via gemeente@rucphen.nl. Wanneer dat niet voldoende is, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van overheidsinformatie: het Wob-verzoek. Wob is een afkorting voor de Wet openbaarheid van bestuur. Deze wet regelt uw recht op informatie van de overheid, dus ook van de gemeente. 

Wob-verzoek per brief

Een Wob-verzoek schrijft u op in een brief, gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Mocht de gevraagde informatie bij een ander bestuursorgaan of een andere overheidsinstantie berusten, dan stuurt het college van burgemeester en wethouders uw verzoek zelf door aan dat bestuursorgaan. Het Wob-verzoek richt u aan:

Gemeente Rucphen
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 9
4715 ZG Rucphen

Voorwaarden Wob-verzoek

Een Wob-verzoek moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • het moet gaan over een onderwerp van het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding of de uitvoering daarvan;
  • de informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn en zijn neergelegd in documenten.

Met 'documenten' worden gegevensdragers bedoeld. Dat kunnen naast papieren stukken ook digitale stukken zijn of bijvoorbeeld geluidsbanden, foto’s en films.

Duidelijk onderwerp

In het Wob-verzoek moet zo duidelijk mogelijk het onderwerp staan vermeld waarover u informatie wenst. U hoeft niet per se aan te duiden welke documenten u precies wilt hebben, maar het onderwerp moet wel voldoende specifiek en concreet zijn beschreven. U hoeft niet aan te geven waarom u om de informatie vraagt.