Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen standaard per post. U kunt betalen via acceptgiro, internetbankieren of automatische incasso.

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verzorgt sinds 1 januari 2018 de belastingwerkzaamheden van gemeente Rucphen. Meer informatie over de belastingen en betaalmogelijkheden vindt u op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

In 4 stappen grip op geld

Geen goed zicht op uw geldzaken? Geldzorgen? Het geeft onrust. Startpunt Geldzaken helpt u dit te veranderen. Stap voor stap.

  1. Stap 1: Organisatie; uw administratie op orde.
  2. Stap 2: Overzicht; wat komt er in, wat gaat er uit.
  3. Stap 3: Inzicht; waar blijft het geld.
  4. Stap 4: Keuzes; wat wil ik, wat kan ik, wat moet ik.
ga naar Startpunt Geldzaken

Kosten

Tarieven 2019

Woningen
gebruikers: heffing afgeschaft
eigenaren: 0,1098% OZB-waarde

Niet-woningen
gebruikers: 0,1313% OZB-waarde
eigenaren: 0,1610% OZB-waarde

Toelichting

Hoogte belasting

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een woning of als u eigenaar en/of gebruiker bent van grond of bebouwing zoals bos- of landbouwgrond, een bouwterrein, winkel of kantoor (onroerende zaken). Hoeveel u moet betalen hangt af van:

  • de waarde van de grond of bebouwing
  • de hoogte van de gemeentelijke OZB-tarieven.  

WOZ-waarde

De waarde van een onroerende zaak wordt bepaald volgens de regels van de Wet WOZ. We stellen deze waarde jaarlijks vast met een waardepeildatum. Deze wettelijke waardepeildatum ligt één jaar voor de ingang van het belastingjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. 

Peildatum 1 januari

Bij de vaststelling van de OZB is de datum 1 januari bepalend. Dus als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u voor de oude woning voor dat hele jaar OZB. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen OZB aan de gemeente. Bij verkoop van de woning verrekent de notaris het bedrag dat betrekking heeft over de periode na de eigendomsoverdracht doorgaans met de nieuwe eigenaar. 

Gebruikersheffing niet-woningen

Als gebruiker van een onroerende zaak die niet in hoofdzaak (= meer dan 70%) tot woning dient, bent u gebruikersheffing onroerendezaakbelasting verschuldigd. Het gaat dan om:

  • ongebouwde grond,
  • een winkel,
  • een woon-/winkel,
  • een overig bedrijfspand waarvan de waarde van de niet-woondelen 30% of meer bedraagt.

Bent u eigenaar én gebruiker van een niet-woning, dan ontvangt u dus zowel voor het eigendom als voor het gebruik van deze onroerende zaak een OZB-aanslag.