Naamskeuze kind

Aanvragen

Voor : particulier

Vóór de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind de achternaam van de vader of moeder draagt. Maakt u geen keuze, dan wordt de achternaam bepaald door uw burgerlijke staat. Bent u getrouwd of geregistreerd partner, dan krijgt het kind de naam van de vader. Bent u ongehuwd dan krijgt het kind de naam van de moeder. Naamskeuze geldt voor elk volgend kind dat geboren wordt uit dezelfde relatie.

Waar

Bij de afdeling gemeentewinkel. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken op 0165-349500.

Hoe

  1. Door zowel moeder als vader (in persoon)
  2. met identiteitsbewijs (vader en moeder). 
  3. Indien ongetrouwd, gelijktijdig met de erkenning.

Toelichting

Getrouwd

Het eerste kind dat in een huwelijk wordt geboren krijgt in principe de achternaam van de vader. Vader en moeder kunnen vóór de geboorte of uiterlijk bij de aangifte van de geboorte ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de moeder krijgt. Elk volgend kind uit het huwelijk krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind.

Niet getrouwd

Het kind krijgt de geslachtsnaam van de moeder. Vader en moeder kunnen vóór de geboorte of uiterlijk bij de aangifte van de geboorte bij de erkenning ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader krijgt. Elk volgend kind uit deze relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind.

Huwelijk na geboorte

Als u later toch besluit te trouwen of als u een geregistreerd partnerschap aangaat, bestaat de mogelijkheid om de naamskeuze van het kind éénmaal te wijzigen in de naam van de andere ouder.

Geboorte buitenland

Wordt uw kind in het buitenland geboren en krijgt u daar niet de mogelijkheid van naamskeuze, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden in Nederland binnen twee jaar na geboorte van dat kind een naamskeuze doen. Er wordt een akte van naamskeuze opgemaakt, waarbij de vader én moeder aanwezig moeten zijn. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan krijgt het kind als de partners getrouwd zijn de naam van de vader, en als de partners niet getrouwd zijn de naam van de moeder, als het kind niet vóór de geboorte erkend is.