Kansspel of loterij organiseren

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Vergunning of melding nodig

Wilt u een kansspel organiseren, zoals een loterij, een bingo of een prijsvraag? Dan hebt u in bepaalde gevallen een vergunning nodig. Voor het organiseren van kleinere kansspelen kunt u volstaan met een melding. Dit hangt af van het soort kansspel dat u organiseert.

Schriftelijk aanvragen

U doet de melding of vergunningaanvraag schriftelijk. Het (papieren) aanvraagformulier kunt u in het gemeentehuis of per e-mail (via gemeente@rucphen.nl) opvragen.

Voorwaarden

 • de opbrengst van het kansspel gaat naar een goed doel
  (een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of de renovatie van de kerk)
 • specifieke voorwaarden zijn afhankelijk van het soort kansspel dat u kiest (zie toelichting)

Termijn

14 dagen – 8 weken
Voor het houden van kleine kansspelactiviteiten (bingo, kienspel, vogelpiekspel, rad van avontuur en dergelijke) moet u uiterlijk 14 dagen van tevoren bij de gemeente melding doen.
Een vergunning voor een loterij met een prijzenpakket lager dan € 4.500, moet u uiterlijk 8 weken van te voren bij de gemeente aanvragen.

Kosten

Tarief 2020
€ 77,30 (voor het verkrijgen van een loterijvergunning)

Toelichting

Kansspel of niet?

Het belangrijkste kenmerk van een kansspel is dat de deelnemer geen doorslaggevende invloed heeft op de uitslag.

Voorwaarden bingo (melding)

 • wordt georganiseerd door een Nederlandse vereniging die minimaal 3 jaar bestaat
 • de vereniging moet krachtens zijn statuten een duidelijk omschreven doel hebben (niet het organiseren van kansspelen);
 • de prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen mogen niet hoger zijn dan € 400,- per spelronde
 • de gezamenlijke waarde mag niet meer bedragen dan  € 1.550,- per bijeenkomst
 • locatie en het tijdstip van de bijeenkomst moeten minimaal 14 dagen van te voren worden gemeld aan de burgemeester en wethouders

Voorwaarden loterij (vergunning)

 • minimaal 50% van de opbrengst gaat naar het goede doel
 • maximaal 50% van de kosten en het prijzenpakket wordt betaald uit de opbrengst van de loterij
 • de totale (economische) waarde van het prijzenpakket is lager dan € 4.500 (als de waarde hoger is, heeft u een vergunning nodig van de Kansspelautoriteit)
 • de vergunning is 6 maanden geldig; in deze periode mag u maximaal 13 trekkingen doen

Voorwaarden prijsvraag (melding/vergunning)

 • de klant levert een daadwerkelijke bijdrage (het maken van een slagzin, het schrijven van een verhaal of het maken van een foto)
 • er is een jury die de inzendingen beoordeelt en de prijzen toekent
 • is de hoogst uit te keren prijs minder dan € 2.300 waard? U hebt geen vergunning nodig
 • is de hoofdprijs tussen de € 2.300 en € 4.500? U hebt een vergunning nodig van de gemeente
 • is de hoofdprijs hoger dan € 4.500? U hebt een vergunning nodig van de Kansspelautoriteit

Voorwaarden winkelweekactie

Een winkelweekactie is een loterij van minimaal 10 gezamenlijke ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in dezelfde regio. Deze actie hoeft geen algemeen belang te dienen. Organiseert u een winkelweekactie, dan gelden enkele specifieke voorwaarden:

 • u hebt een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel
 • deze actie duurt maximaal 4 weken
 • de actie wordt maximaal 2 keer per jaar georganiseerd
 • de loten zijn gratis voor klanten
 • de waarde van het prijzenpakket is niet hoger dan € 11.950
 • instant loten zijn verboden (waarop meteen te zien is of men een prijs heeft gewonnen, zoals krasloten)

Voorwaarden promotioneel kansspel

Een promotioneel kansspel is bedoeld om reclame te maken voor een product, dienst of organisatie. Om een promotioneel kansspel te organiseren is geen vergunning nodig. U moet zich wel houden aan de voorwaarden in de Gedragscode promotionele kansspelen.