Jeugdsport, subsidie

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Jaarlijks tussen 1 januari en 31 mei

U kunt de subsidie rechtstreeks aanvragen via deze website. Dat kan tussen 1 januari en 31 mei. Let u erop dat de aanvraag voor 1 juni bij ons binnen is. Daarmee voorkomt u dat de aanvraag niet meer in behandeling kan worden genomen.

Subsidie aanvragen

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Per jeugdlid tot 19 jaar wordt een subsidie toegekend van € 30 en kan voor meerdere jaren worden toegekend.

De subsidie is specifiek bedoeld om

  • activiteiten te organiseren om jongeren bij de sport te betrekken
  • jeugdsportwedstrijden en -toernooien te organiseren
  • activiteiten en beleid op te zetten om het voor jongeren mogelijk te maken om te kunnen sporten.

Wilt u de subsidie anders besteden?

Vraagt u hiervoor dan eerst toestemming aan het college. Daarmee voorkomt u dat de subsidie voor uw vereniging met 50 % wordt gekort.

Toelichting

Wie kunnen deze subsidie aanvragen?

In de gemeente Rucphen gevestigde sportorganisaties kunnen een aanvraag doen. Deze organisaties zijn zelfstandige rechtspersonen zonder winstoogmerk en aangesloten bij een officiële sportorganisatie of bij een bond die is aangesloten bij het NOC*NSF. Daarnaast woont tenminste 75% van de leden in gemeente Rucphen.

Hoe verloopt de subsidieaanvraag?

  1. Vóór 1 juni ontvangen wij uw aanvraag. Met uw aanvraag stuurt u een ondertekende jeugdledenlijst mee. Deze lijst vermeldt het aantal jeugdleden van uw sportvereniging, per 1 januari voorafgaande aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Deze jeugdleden zijn per die datum jonger dan 19 jaar.
  2. Binnen 3 werkdagen sturen wij u een ontvangstbevestiging.
  3. Vóór 31 december ontvangt u een brief met het besluit op uw aanvraag.

Regels en informatie

Vragen? Wij helpen u graag verder.

Heeft u vragen over de aanvraagprocedure? Neem dan contact op met Maria van Dijk, zij helpt u graag verder. U kunt contact opnemen via t. 0165-349907, of per mail: m.van.dijk@rucphen.nl

Algemene bepalingen

Naast de specifieke criteria in deze regeling zijn de bepalingen in de Algemene subsidieverordening van de gemeente Rucphen van toepassing.
De bedragen die genoemd worden in deze regeling zijn de maximaal toe te kennen bedragen in het kader van jeugdsportsubsidie.