Huishoudelijke hulp met dienstencheques voor mantelzorgers

Aanvragen

Voor : particulier

Met de dienstencheque kunt u huishoudelijke hulp inkopen. U kunt de hulp per uur inkopen.

U kunt gebruik maken van de dienstencheques als u mantelzorg verleent. Bent u geen mantelzorger? Dan komt u helaas niet in aanmerking voor de dienstencheques.

Kopen bij de zorgaanbieder

Per jaar kunt u maximaal 52 uren hulp kopen met de dienstencheques.
U koopt de uren hulp bij de deelnemende zorgaanbieders in uw gemeente:

- Tzorg (076 - 578 39 25)
- Actief Zorg (088 - 750 82 00)
- Thuiszorg DAT (0165 - 39 78 54)
- Thuiszorg West-Brabant (088 - 560 20 09)
- Thuiszorg Matilda (076 - 888 28 42)
- Poetszorg (085 - 076 11 00)

Kosten

  • Een dienstencheque kost € 7,50 per stuk (= 1 uur huishoudelijke hulp).
    U betaalt deze kosten aan de zorgaanbieder, dus niet aan de gemeente.

    Eigen bijdrage

    Ontvangt u thuis ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf hulp inkoopt of wordt de zorg door een zorgaanbieder geregeld? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Uw eigen bijdrage bedraagt maximaal € 19,00 per maand / €17,50 per 4 weken.

    De gemeente stuurt uw gegevens naar het CAK zodra u ondersteuning ontvangt. Vervolgens krijgt u een beschikking van het CAK, waarin de hoogte van uw maximale bijdrage per 4 weken per maand staat. Tot slot ontvangt u een factuur van uw eigen bijdrage van het CAK. U kunt een proefberekening maken van uw eigen bijdrage op www.hetCAK.nl.