Handhaving regelgeving

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Vragen om handhaving

Denkt u dat ergens regels worden geschonden? Dan kunt u de gemeente vragen om hier iets aan te doen in een verzoek tot handhaving. U stuurt hiervoor een brief aan het college van burgemeester en wethouders.  

Zet dit in uw brief:

  • uw gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • welke regels volgens u overtreden worden
  • waarom u om handhaving vraagt (uw belang)

Afhandeling

Als wij uw brief ontvangen hebben, sturen wij u direct een behandelingsbericht. Daarin leest u binnen welke termijn u een reactie op uw verzoek kunt verwachten. Dat is meestal binnen acht weken.

Toelichting

Aanpak

  1. We ontvangen uw brief.
  2. We onderzoeken of u als verzoeker om handhaving als belanghebbende kan worden aangemerkt.
  3. We onderzoeken of er inderdaad rechtsregels of (vergunning)voorschriften worden overtreden.
  4. We besluiten om wel of niet te gaan handhaven. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep worden aangetekend. Door uzelf, maar ook door de persoon/het bedrijf bij wie u wilt laten handhaven.
  5. Als er regels overtreden worden, kunnen we handhaven. Bijvoorbeeld door een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen. We kunnen ook de vergunning intrekken.

Regels en informatie