Afschrift basisregistratie personen (BRP)

Aanvragen

Voor : particulier

Met een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) bewijst u, dat u bent ingeschreven bij de gemeente. Voor het aanvragen van het afschrift hebt u DigiD of een geldig legitimatiebewijs nodig.

Uittreksel BRP aanvragen

Gegevens

Op het uittreksel staan altijd:

  • uw naam,
  • burgerservicenummer,
  • adres,
  • geboortedatum,
  • geboorteplaats.

Afhankelijk van de situatie waarvoor u het uittreksel nodig heeft, kunnen er nog meer gegevens op staan.  

Niet wachten?

De wachttijd aan de balie kan oplopen tot 30 minuten (avondopenstelling). Met de online aanvraag uittreksel BRP regelt u de aanvraag en betaling in hooguit 10 minuten. Het uittreksel krijgt u daarna thuisgestuurd.  

"Ik wilde mij inschrijven bij de woningstichting en had dit uittreksel nodig. Had geen zin om vanuit Zegge helemaal naar het nieuwe gemeentehuis te gaan, dus probeerde ik de aanvraag op de website. Binnen een paar werkdagen lag het uittreksel op de mat. En dat met maar een paar kliks. Handig!"

Kosten

Tarief 2019
€ 7,65

Toelichting

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt. Op een afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het nodig hebt.

Houd ook rekening met het volgende:

  • Een digitale aanvraag kunt u alleen voor uzelf doen. In het gemeentehuis kunt u een uittreksel voor een ander ophalen. U moet dan wel schriftelijke toestemming hebben (en een geldig identiteitsbewijs van uzelf en van de ander).
  • Er zijn ook andere uittreksels uit de BRP, zoals Bewijs van Nederlanderschap of een Bewijs van in leven zijn.

Het afschrift uit de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens (BRP) wordt vaak verward met een uittreksel burgerlijke stand, waarin persoonsgegevens uit een akte (bijvoorbeeld geboorteakte) staan vermeld. U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand alleen verkrijgen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk) heeft plaatsgevonden.

Regels en informatie

Gerelateerde producten