Financiële hulp voor ondernemers met Bbz en IOAZ

Aanvragen

Voor : ondernemer

Wat?

De Rijksoverheid steunt ondernemers met diverse sociale regelingen. Via het Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO) kunt u deze ondersteuning aanvragen:

  • Bijzondere bijstand voor zelfstandigen (Bbz) Steun voor kleine zelfstandigen (Bbz) Als zelfstandig ondernemer kunt u in (tijdelijke) financiële problemen komen. Soms heeft u dan recht op financiële ondersteuning of hulp om vanuit een bijstandsuitkering een eigen bedrijf te beginnen. Meer informatie: https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/bbz
  • Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)Uitkering voor oudere ex-ondernemers (IOAZ) Als u erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. IOAZ staat voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Meer informatie: https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/ioaz

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw eigen onderneming.
  • Uw inkomen ligt onder bijstandsniveau.
  • U kunt geen andere financiering krijgen.  

Aanvragen via SOLO

Toelichting

Voor wie?

De landelijke regelingen Bijzondere bijstand voor zelfstandigen (Bbz) en Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)  zijn bedoeld voor:

  • Startende ondernemers
  • Gevestigde ondernemers
  • Oudere ondernemers
  • Beëindigende ondernemers

Regels en informatie

Contact

Bbz-consulent van het Werkplein Hart van West-Brabant
t. 076-7503500
e. bbz@werkpleinhartvanwest-brabant.nl