Erkenning kind

Aanvragen

Voor : particulier

De vader vraagt de erkenning aan bij de gemeente en heeft daarbij nodig: 

  1. Geldig identiteitsbewijs van de vader en de moeder;
  2. (Schriftelijke) toestemming van de moeder, in alle gevallen waarbij het kind jonger is dan 16 jaar;
  3. Schriftelijke toestemming van het kind zelf, indien het kind 12 jaar of ouder is.

Voor het op laten maken van een erkenningsakte moet u een afspraak maken.
U kunt bellen met 0165-349500.

Kosten

Aan de erkenning zijn geen kosten verbonden.

Toelichting

Erkenning

Als u niet getrouwd bent en samen een kind hebt of gaat krijgen, kan een akte van erkenning opgemaakt worden. Door erkenning krijgt een kind dat buiten het huwelijk is geboren een wettelijke vader. Erkenning kan tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte, en het is ook mogelijk om een kind na die tijd te erkennen.

Voorwaarden:

  • De man is 16 jaar of ouder.
  • De man is geen familie van de moeder.
  • Er zijn niet al twee ouders.

Ouderlijk gezag

Als u een kind hebt erkend, wil dat nog niet zeggen dat u ook het ouderlijk gezag hebt. Zonder ouderlijk gezag kunt u geen beslissingen nemen over het kind. Om gezag te verkrijgen moet u een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank(https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/gezag/Paginas/Gezamenlijk-gezag-formulier.aspx). Als de moeder niet wil meewerken, kan de vader een verzoek bij de rechter indienen.