Echtscheiding doorgeven

Aanvragen

Voor : particulier

Uw scheiding is officieel zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand. Meestal stuurt uw advocaat de beslissing van de rechtbank naar de gemeente.

U kunt de melding ook zelf doen in het gemeentehuis. Ook uw voormalige partner mag dit doen. Doe dit wel binnen 6 maanden na de uitspraak van de rechter.  

Meenemen

Dit heeft u nodig voor een melding in het gemeentehuis:

  • Een afschrift van de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank.
  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving van de echtscheiding in de burgerlijke stand, geschreven door u en/of uw voormalige partner.
  • Als slechts één van de voormalige partners het verzoek doet: een akte van berusting van de afwezige partner 

In 4 stappen grip op geld

Geen goed zicht op uw geldzaken? Geldzorgen? Het geeft onrust. Startpunt Geldzaken helpt u dit te veranderen. Stap voor stap.

  1. Stap 1: Organisatie; uw administratie op orde.
  2. Stap 2: Overzicht; wat komt er in, wat gaat er uit.
  3. Stap 3: Inzicht; waar blijft het geld.
  4. Stap 4: Keuzes; wat wil ik, wat kan ik, wat moet ik.
ga naar Startpunt Geldzaken

Toelichting

Uitspraak rechter nodig

Voor een echtscheiding is altijd een uitspraak van een rechter nodig. Echtgenoten mogen in de procedure niet zelf hun belangen behartigen. Zij moeten zich hierbij altijd laten vertegenwoordigen door een advocaat/procureur.

Verwerking door gemeente

De gemeente waar het huwelijk is voltrokken verwerkt de uitkomst van de beschikking van de rechtbank. Hiervoor moet u uw advocaat vragen om de beschikking ter inschrijving aan te bieden (binnen zes maanden na de uitspraak). De uitspraak wordt dan in het register van de Burgerlijke Stand ingeschreven. Na inschrijving is het huwelijk officieel ontbonden. De advocaat krijgt hiervan bericht.