Dodenherdenking, subsidie

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Jaarlijks tussen 1 januari en 31 mei

U kunt de subsidie rechtstreeks aanvragen via deze website. Dat kan tussen 1 januari en 31 mei. Let u erop dat de aanvraag jaarlijks voor 1 maart bij ons binnen is. Daarmee voorkomt u dat de aanvraag niet meer in behandeling kan worden genomen.

Subsidie aanvragen

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie bedraagt maximaal € 160,- per kalenderjaar per dorp in de gemeente Rucphen.

De te organiseren activiteit moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De organisaties volgen de richtlijnen, adviezen en voorschriften, zoals die zijn opgesteld door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
  • De organisatie nodigt gelijktijdig bij de aanvraag het college uit om te participeren bij de herdenkingsbijeenkomst.

Toelichting

Wie kunnen deze subsidie aanvragen?

De gemeente verstrekt subsidie aan organisaties die activiteiten met betrekking tot de jaarlijkse Dodenherdenking in hun eigen dorp binnen de gemeente Rucphen verrichten.

Hoe verloopt de subsidieaanvraag?

De organisaties dienen jaarlijks voor 1 maart van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft een aanvraag in voor subsidie.

Regels en informatie

Vragen? Wij helpen u graag verder.

Heeft u vragen over de aanvraagprocedure? Neem dan contact op met Maria van Dijk, zij helpt u graag verder. U kunt contact opnemen via t. 0165-349907, of per mail: m.van.dijk@rucphen.nl 

Algemene bepalingen

Naast de specifieke criteria in deze regeling zijn de bepalingen in de Algemene subsidieverordening van de gemeente Rucphen van toepassing.
De bedragen die genoemd worden in deze regeling zijn de maximaal toe te kennen bedragen in het kader van de Dodenherdenking.