Amateuristische kunstbeoefening, subsidie

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Jaarlijks tussen 1 januari en 31 mei

U kunt de subsidie rechtstreeks aanvragen via deze website. Dat kan tussen 1 januari en 31 mei. Let u erop dat de aanvraag voor 1 juni bij ons binnen is. Daarmee voorkomt u dat de aanvraag niet meer in behandeling kan worden genomen.

Subsidie aanvragen

Zo komt u in aanmerking

 • Uw vereniging heeft voldoende actieve leden (zie toelichting)
 • Muziekverenigingen organiseren minimaal 3 voor het publiek toegankelijke activiteiten, optredens of voorstellingen per jaar in de gemeente Rucphen.
 • Verenigingen voor overige amateuristische kunstbeoefening organiseren jaarlijks minimaal 1 tentoonstelling, voorstelling of expositie in de gemeente Rucphen. (Hieronder worden niet verstaan de wisselexposities in het gemeentehuis.)

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Muziekverenigingen

 • Harmonie, fanfare € 3.717
 • Accordeonvereniging € 3.717
 • Zelfstandige drumband of tamboerkorps € 1.145
 • Zelfstandige majorettevereniging € 1.000
 • Majorettevereniging als onderdeel van een muziekvereniging € 600
 • Zangkoor  (niet zijnde kerk- of jongerenkoor) € 250
 • Seniorenvereniging of ensemble € 120

Overige amateuristische kunstbeoefening

 • Toneel- of theatergezelschap € 750
 • Vereniging die teken- en schilderlessen geeft € 250

Toelichting

Wie kunnen deze subsidie aanvragen?

Organisaties die zijn gevestigd in de gemeente Rucphen en tenminste het volgende aantal actieve leden hebben:

 • Harmonie, fanfare, vanaf  20 leden
 • Accordeonvereniging, vanaf  15 leden
 • Drumband, vanaf  10 leden
 • Majorettevereniging, vanaf  10 leden
 • Zangkoor, vanaf  15 leden
 • Seniorenvereniging of ensemble, vanaf  10 leden
 • Toneel- of theatergezelschap, vanaf  10 leden
 • Vereniging die schilder- of tekenles geeft, vanaf 15 leden

Hoe verloopt de subsidieaanvraag?

Vóór 1 juni ontvangen wij uw aanvraag. Met uw aanvraag stuurt u een naar waarheid ingevulde en ondertekende ledenlijst mee. Deze lijst vermeldt het aantal leden per leeftijdsgroep, per 1 januari voorafgaande aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Regels en informatie

Vragen? Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen over de aanvraagprocedure? Neem dan contact op met Maria van Dijk, zij helpt u graag verder. U kunt contact opnemen t. 0165-349907, of per mail: m.van.dijk@rucphen.nl

Algemene bepalingen

Naast de specifieke criteria in deze regeling zijn de bepalingen in de Algemene subsidieverordening van de gemeente Rucphen van toepassing.
De bedragen die genoemd worden in deze regeling zijn de maximaal toe te kennen bedragen in het kader van amateuristische kunstbeoefening.