Aansprakelijkstelling gemeente

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Stuur een brief

Stuur een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, als u de gemeente aansprakelijk wil stellen voor schade.
Uw claim moet minimaal het volgende bevatten:

  1. Een bewijs van opgelopen schade (reparatienota's).
  2. Verklaring van het voorval (bij bijvoorbeeld verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie).
  3. Eventueel getuigenverklaring.
  4. Eventueel foto's van de situatie.

De gemeente en/of de verzekeraar van de gemeente beoordeelt in eerste instantie uw claim. Als de gemeente verantwoordelijk is voor de ontstane schade, worden uw kosten vergoed.

Toelichting

Schade door achterstallig onderhoud

De gemeente is aansprakelijk voor schade door achterstallig onderhoud van bijvoorbeeld:

  • wegen,
  • pleinen,
  • openbaar groen,
  • bouwwerken e.d.

De gemeente is pas aansprakelijk als sprake is van nalatigheid. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen.

Gemeentelijk handelen

Uiteraard is de gemeente ook aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens werk van de gemeente. Zoals bijvoorbeeld schade veroorzaakt door gemeentelijke voertuigen e.d..

Regels en informatie