Aansluitingen nutsbedrijven

Aanvragen

Aansluitingen nutsbedrijven

Wat u moet weten met betrekking tot de aansluitingen nutsbedrijven?

Aanvragen nutsvoorziening

Via mijnaansluiting.nl kunt u de aansluiting aanvragen. Het aanvraagproces wordt uitgebreid beschreven.

Voor een aanvraag heeft u (volgens de website mijnaansluiting.nl) de volgende gegevens nodig:

  • adresgegevens en gegevens van de contactpersonen;
  • de gewenste aansluitingen en de benodigde capaciteit van de aansluitingen;
  • een plattegrond van het pand waarop staat aangegeven waar de meter is/zal worden geplaatst;
  • de week waarin u de werkzaamheden bij voorkeur wilt laten uitvoeren.

Hiervoor is niet, zoals vaak gedacht wordt, op voorhand een huisnummer en postcode benodigd.

U heeft ook de mogelijkheid om op een kaart aan te geven waar uw pand zich bevindt of zal gaan bevinden. Mijnaansluiting.nl gaat dan uit van de dichtstbijzijnde postcode. U dient zelf zo spoedig mogelijk een huisnummer aan te vragen bij vergunningen@rucphen.nl

De gemeente zal uw aanvraag toetsen en indien mogelijk een huisnummerbesluit nemen. In het geval van nieuwbouw geeft de gemeente pas een huisnummer uit nadat de omgevingsvergunning verleend is. Deze werkwijze is wettelijk vastgelegd.

Enexis plaatst de meters in een WOZ-object (onroerend goed). De netbeheerders sluiten niets aan op huisnummers.  Elke woning is voorzien van een EAN code. Deze code wordt aangemaakt door Enexis en is opgebouwd uit o.a. het WOZ-object en het meternummer. Met andere woorden het meternummer wordt gekoppeld aan het eigenaarsdeel (deze moet de aansluitcapaciteit ten slotte betalen). 

Deze code wordt geplaatst in een centraal register waar ieder nutsbedrijf zijn data plaatst. De nutsbedrijven kunnen hier de voor hun noodzakelijke info uithalen.  Deze EAN codes worden gebruikt door de nutsbedrijven bij een aansluiting.

De EAN codes zijn te vinden op www.eancodeboek.nl. De leverancier (Essent, Oxxio, enz.) pakt deze EAN code op en koppelt er de NAW gegevens aan. Dit is het gebruikersdeel (deze betaalt de verbruikte stroom).

Kort samengevat: de netbeheerder heeft geen belang bij vernummeringen. Leveranciers wel.

Problemen met aansluitingen nutsvoorzieningen

Mocht u problemen ondervinden dan kunt u een bericht sturen aan info@synfra.nl 

Toelichting

Aansluitingen nutsbedrijven