Cultuursubsidie

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Jaarlijks tussen 1 januari en 31 mei

U kunt de subsidie rechtstreeks aanvragen via deze website. Dat kan tussen 1 januari en 31 mei. Let u erop dat de aanvraag voor 1 juni bij ons binnen is. Daarmee voorkomt u dat de aanvraag niet meer in behandeling kan worden genomen.

Subsidie aanvragen

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Cultuurhistorische organisaties

Cultuurhistorische organisaties zijn heemkundekringen en organisaties die zich inzetten voor het in stand houden van bepaalde tradities, waaronder gilden en schutterijen.

 • Heemkundekringen € 400
 • Organisaties ten behoeve van instandhouding van cultuurhistorische tradities € 250

Organisaties voor volkscultuur

 • St. Nicolaascomités € 500
 • Oranjecomités € 700
 • Carnavalsstichtingen € 450

Toelichting

Wie kunnen deze subsidie aanvragen?

Subsidies worden alleen verstrekt aan organisaties die met hun activiteiten een bijdrage leveren aan het beter bekend maken en in stand houden van de culturele geschiedenis van Rucphen. Daarnaast worden de inwoners betrokken bij cultuurhistorische activiteiten.

Hoe verloopt de subsidieaanvraag?

 1. Vóór 1 juni ontvangen wij uw aanvraag.
  Binnen 3 werkdagen sturen wij u een ontvangstbevestiging.
  Vóór 31 december ontvangt u een brief met het besluit op uw aanvraag.

Waar moet het subsidiebedrag voor worden gebruikt?

Cultuurhistorische organisaties

 • organiseren tenminste 1 vrij toegankelijke activiteit per jaar.
  Onder deze activiteiten vallen onder andere het uitbrengen van publicaties, het organiseren van lezingen en tentoonstellingen. Hieronder worden niet verstaan de wisseltentoonstellingen in het gemeentehuis van Rucphen.

Organisaties voor volkscultuur

 • organiseren per subsidieperiode aantoonbaar tenminste 1 activiteit ten behoeve van de jeugd die gekoppeld is aan de doelstelling van de organisatie (zoals de intocht van Sinterklaas, jeugdactiviteiten op Koningsdag en het kindercarnaval).
 • Hierbij geldt als voorwaarde dat de activiteit toegankelijk is voor alle (jeugdige) inwoners.
 • Let op: per dorp kan geen subsidie worden verstrekt aan meerdere organisaties voor volkscultuur met dezelfde doelstelling.

Wilt u het subsidiebedrag anders besteden?

Vraagt u dan eerst toestemming aan het college. Daarmee voorkomt u een korting. Deze korting bedraagt 25% van het jaarlijkse subsidiebedrag en per niet uitgevoerde activiteit.

Regels en informatie

Vragen? Wij helpen u graag verder.

Heeft u vragen over de aanvraagprocedure? Neem dan contact op met Maria van Dijk, zij helpt u graag verder. U kunt contact opnemen via t. 0165-349907, of per mail: m.van.dijk@rucphen.nl

Algemene bepalingen

Naast de specifieke criteria in deze regeling zijn de bepalingen in de Algemene subsidieverordening van de gemeente Rucphen van toepassing.
De bedragen die genoemd worden in deze regeling zijn de maximaal toe te kennen bedragen in het kader van cultuursubsidie.