Handtekening, legalisatie

Aanvragen

Voor : particulier

Hoe?

  • Dit kan alleen in het gemeentehuis.
  • U zet uw handtekening in het bijzijn van een medewerker van de gemeente.
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee.
  • Wij vergelijken uw handtekening met de handtekening op uw legitimatiebewijs.
  • Door legalisatie verklaart de gemeente dat een handtekening op een document gezet is door degene die het document moest ondertekenen.

Kosten

Tarief 2019
€ 3,45

Toelichting

Een legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een bepaald document 'echt' is. De gemeente neemt dus geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van het document. De inhoud van het (door aanvrager opgestelde) document is dus niet belangrijk en kan dus ook in een vreemde taal geschreven zijn. Een voorbeeld is een uitnodiging tot verblijf.