Briefadres

Aanvragen

Voor : particulier

Heeft u geen woonadres als bedoeld in de Wet Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kunt u zich in de BRP (tijdelijk) inschrijven op een briefadres (postadres). Dit kan bijvoorbeeld als u in een zorginstelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of een gevangenis verblijft.

Inschrijven op een briefadres

U kunt zich met een briefadres inschrijven bij de afdeling Gemeentewinkel. Let op:

  • het briefadres moet een bekend adres zijn in de BRP
  • het briefadres is geen een postbus of leeg adres
  • u heeft schriftelijke toestemming van de persoon die op het adres woont (de briefadresgever)
  • de gemeente onderzoekt of u echt geen vast woonadres heeft

Meenemen

  1. Een schriftelijke verklaring van uzelf: Waarom wilt u op een briefadres ingeschreven worden?
  2. Een ondertekende schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van het betreffende adres.
  3. Een legitimatiebewijs van de hoofdbewoner (of een kopie).
  4. Een geldig legitimatiebewijs van uzelf (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart).

Toelichting

Een briefadres is alleen een administratief adres, u woont hier niet. Het is het adres van een familielid of kennis die er voor zorgt dat u post ontvangt van officiële instellingen. Bijvoorbeeld een oproep voor verkiezingen of post van de Belastingdienst. Deze persoon moet ervoor zorgen dat u de post persoonlijk ontvangt.

Let op: Een briefadres is altijd een bestaand woonadres. U kunt geen postbusnummer gebruiken.

Regels en informatie