Activiteitensubsidie

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

U doet een subsidieverzoek door het (digitaal) aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen.

subsidie aanvragen

Let u erop dat de aanvraag ten minste 13 weken, voordat uw activiteit plaats vindt, bij ons binnen is. Daarmee voorkomt u dat de aanvraag niet meer in behandeling kan worden genomen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Het subsidiebedrag is maximaal 50 % van de werkelijke kosten, met een maximum van € 2.500.

De te organiseren activiteit moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Uw activiteit is eenmalig of wordt voor de eerste keer georganiseerd;  
  • Uw activiteit heeft maatschappelijke meerwaarde;
  • Uw activiteit is innovatief;
  • Uw activiteit is niet opgenomen in een activiteitenprogramma waarvoor eerder subsidie is aangevraagd.

Toelichting

Wie kunnen deze subsidie aanvragen?

In de gemeente Rucphen gevestigde zelfstandige rechtspersonen -zonder winstoogmerk- kunnen een aanvraag doen.

Hoe verloopt de subsidieaanvraag?

  1. Ten minste 13 weken van te voren ontvangen wij uw aanvraag.
  2. Binnen 3 werkdagen sturen wij u een ontvangstbevestiging.
  3. De gemeente heeft 13 weken de tijd om uw aanvraag in behandeling te nemen.
  4. De gemeente bericht u voor afloop van de behandelingstermijn.
  5. Na afloop van de activiteit kunnen we u een verantwoording vragen.

Regels en informatie

Vragen? Wij helpen u graag verder.

Heeft u vragen over de aanvraagprocedure? Neem dan contact op met Anouk van Pul, zij helpt u graag verder. U kunt contact opnemen via t. 0165-349914, of per mail: a.van.pul@rucphen.nl

Algemene bepalingen

Naast de specifieke criteria in deze regeling zijn de bepalingen in de Algemene subsidieverordening van de gemeente Rucphen van toepassing.
De bedragen die genoemd worden in deze regeling zijn de maximaal toe te kennen bedragen in het kader van activiteitensubsidie.