Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Aanvragen

Voor : particulier

Als uw netto besteedbaar inkomen onder de door de rijksoverheid bepaalde normbedragen ligt, kunt u kwijtschelding krijgen. Meer informatie en de aanvraag vindt u bij de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Kwijtschelding aanvragen

Toelichting

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verzorgt sinds 1 januari 2018 de belastingwerkzaamheden van gemeente Rucphen. Controleer op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant of u in aanmerking komt voor kwijtschelding.