U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 8 oktober 2019

8 oktober 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 1 oktober 2019

Vastgesteld.

Beleid Conventionele Explosieven

  • Het beleid Conventionele Explosieven 2019 Gemeente Rucphen vastgesteld.
  • De bodembelastingkaart als uitgangspunt nemen voor de nadere duiding van verdachte gebieden en aandachtsgebieden waar mogelijk sprake is van de aanwezigheid van conventionele explosieven.
  • De bodembelastingkaart verwerken in de openbare risicokaart gemeente Rucphen.
  • Het Hoofd OOHV namens de burgemeester gemandateerd tot goedkeuring van de ingediende projectplannen conventionele explosieven.
  • Het beleid aanbieden aan de raad.
  • Voor de gemaakte kosten historisch vooronderzoek conventionele explosieven van € 28.338,50 een verzoek om restitutie van 70% van de kosten op basis van de suppletieregeling indienen.

Gedeeltelijk aframen huuropbrengst standplaatsen

De huidige raming voor huuropbrengst standplaatsen structureel verlagen met € 11.000,00 ten laste van het begrotingssaldo.

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Lijsterbesstraat ongenummerd naast 23 en 25’

Ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan.

Verzoek realisatie praktijkruimte/woning

Aangehouden.