U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 30 april 2019

30 april 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 23 april 2019

Vastgesteld.

Begroting 2020 en Jaarstukken 2018 VRMWB 

  • Geen opmerkingen maken ten aanzien van de jaarstukken VRMWB 2018.
  • De raad voorstellen een zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting VRMWB 2020.

Aanpassing ruimte gezondheidscentrum voor verhuur

Een ruimte in het gezondheidscentrum aanpassen, zodat deze ruimte kan worden onderverhuurd aan een geïnteresseerde partij.

Handelen in strijd met bestemmingsplan Rucphensestraat 40 St. Willebrord 

  • Een last onder dwangsom opgelegd wegens handelen in strijd met het bestemmingsplan.
  • Begunstigingstermijn bepaald tot 1 juli 2019.
  • Dwangsom vastgesteld op € 6.000,00 ineens.

Herziening besluit tot intrekking van de omgevingsvergunning 

  • Het besluit tot intrekking van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een vervangende werktuigenberging van 22 maart 2012 herzien.
  • Begunstigingstermijn gesteld tot 1 oktober 2019.