U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 9 juli 2019

9 juli 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 2 juli 2019

Vastgesteld.

Jachthuurovereenkomst Wildbeheereenheid (WBE)Zundert

Een jachthuurovereenkomst aangaan met WBE Zundert voor 3 percelen aan de Hoekvensedreef in Schijf voor een periode van 6 jaar tegen betaling van een huursom.

Krediet opstellen bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Kaaistraat-Valkendonk

Voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan, landschapsplan en bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Kaaistraat-Valkendonk' (incl. benodigde onderzoeken) een krediet van € 40.000,00 beschikbaar stellen.

Bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning voor een tijdelijke overkapping aan de Schijfsebaan 6A te Schijf

  • De bezwaren conform advies van de commissie bezwaarschriften ongegrond verklaard en het bestreden besluit ongewijzigd in stand gelaten.
  • Verzoek om vergoeding van proceskosten afgewezen.

Aanvragen activiteitensubsidie: speciaal voor jou dag & 75 jaar bevrijding Sprundel

  • Een activiteitensubsidie van €2.500,00 verstrekken voor '75 jaar bevrijding Sprundel' in oktober en november 2019.
  • De activiteitensubsidie van € 870,00 ten behoeve van een verwendag voor vrouwen die kanker hebben (gehad) op 5 oktober 2019 afwijzen.

Inkoopstrategie GI Jeugd

  • Ingestemd met de inkoopstrategie gecertificeerde instellingen voor de regio West Brabant West 2020 e.v.
  • Ingestemd met het gezamenlijk doorlopen van een tenderprocedure door de vijf jeugdzorgregio’s in Noord – Brabant.
  • Ingestemd met de strategische uitgangspunten en ambities.
  • Ingestemd met een tenderprocedure openbare aanbesteding.

Positie lokale woningzoekenden

Ingestemd met de voorstellen van Thuisvester om woningzoekenden uit de gemeente Rucphen beter in positie te brengen voor huisvesting in de beschikbaar komende sociale huurvoorraad in de gemeente Rucphen.

Vaststelling bestemmingsplan Kom Sprundel, Noorderstraat 16

De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Kom Sprundel, Noorderstraat 16’ ongewijzigd (ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) vast te stellen.

Nota archeologie gemeente Rucphen

De ontwerp 'Nota archeologie gemeente Rucphen' vastgesteld.

Beantwoording vraag atikel 42 R.v.o. van VVD over bestrijding eikenprocessierups

Ingestemd met het conceptantwoord.

Offerte en plan van aanpak ontwikkeling sociaal domein

Ingestemd met contractering BMC voor de ontwikkeling sociaal domein tegen een fixed price van € 24.150,00 ten laste van de reserve sociaal domein.

Gunning onderzoek financiële beheersing sociaal domein

Ingestemd met het uitvoeren van een onderzoek naar de financiële beheersing sociaal domein en de contractering van Kurtosis tegen een bedrag van € 27.560,00 ten laste van de reserve sociaal domein.