U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 8 januari 2019

8 januari 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 18 december 2018 

Vastgesteld.

Budget overschrijding bouw- en woonrijp maken Vissenberg (complex 39)  

 • Het budget voor bouw- en woonrijp maken Vissenberg verhoogd met € 322.000,00.
 • De hieruit voortvloeiende kosten ten laste brengen van het positieve exploitatieresultaat.

Verantwoordings- en controle-protocol Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) inzake Belastingen en heffingen boekjaar 2018

Vastgesteld.

Schade pand Turfstraat door boom  

 • Schade vergoeden.
 • Schadebedrag vastgesteld op € 74.113,16.

Anterieure overeenkomsten voor RvR ontwikkelingen Kaaistraat St. Willebrord en Zoeksestraat Schijf

Ingestemd met de anterieure overeenkomsten.

Tijdelijk gebruik bedrijfsgebouwen Sporthei 7 te Rucphen  

 • In principe ingestemd met het tijdelijk in gebruik geven van 3 bedrijfs-gebouwen op het perceel Sporthei 7 tijdelijk in gebruik geven aan R. Mol voor het opslaan van onderdelen van een carnavalswagen.
 • Bruikleenovereenkomst vastgesteld.

Wijzigingen CARUWO per 1 januari 2018 en 1 juli 2018

Wijzigingen CAR/UWO per 1 januari 2018 en per 1 juli 2018 vastgesteld.

Controleprotocol en normenkader   

 • Controleprotocol 2018-2021 ter vaststelling aanbieden aan de auditcommissie.
 • Normenkader 2018 vastgesteld.

Katteven 5a te Rucphen - persoonsgebonden gedoogbeschikking

Een persoonsgebonden gedoogbeschikking afgegeven voor bewoning van het bijgebouw bij Katteven 5.

Beantwoording vraag art. 42 R.v.O. van VVD over vrachtverkeer Noorderstraat te Sprundel

Ingestemd met conceptbrief.

Aanleg tennispark TV Rico  

 • De kosten van het bouwrijp maken van de ‘locatie midgetgolfbaan’ betrekken bij de vaststelling van het bestemmingsplan Binnentuin en de daarbij behorende kredietvotering.
 • Geen bijdrage verstrekken voor de voorgestelde plusvoorzieningen (conform de Nota buitensportvoorzieningen).
 • Ingestemd met het uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van het tennispark door TV Rico en de door hen gecontacteerde aannemers in afwijking van het gemeentelijk inkoopbeleid.
 • Ingestemd met de (concept)overeenkomst ‘bijdrage aanleg tennisaccommodatie’.
 • Ingestemd met de (concept)huurovereenkomst ‘overeenkomst tot het vestigen van een huur afhankelijk recht van opstal’.
 • College stemt in met aanvullend krediet van € 11.300,00 onder voorbehoud dat de raad instemt bij de 1e Berap 2019.