U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 5 juni 2019

5 juni 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 28 mei 2019

Vastgesteld.

Initiatiefplan Vroegsignalering D6

 • Ingestemd met het Initiatiefplan Vroegsignalering De6 en starten met het project Vroegsignalering voor de duur van 2 jaar.
 • De projectkosten en uitvoeringskosten voor 2019 t/m 2021 voldoen uit beschikbare budgetten intensivering armoedebestrijding, inzet vroegsignalering en restant budget 2018 armoedebestrijding kinderen.
 • Ingestemd met het afwijken van het inkoopbeleid voor de kosten projectleider en de opdracht hiervoor 1 op 1 gunnen.
 • Ingestemd met het meervoudig onderhands aanbesteden van het automatiseringssysteem.
 • Na het 1e jaar een evaluatie houden.
 • Na evaluatie de kosten vanaf 2022 structureel claimen via de Kadernota.

Vervanging Kredietbank West-Brabant

 • Ingestemd met het vervangen van de Kredietbank West-Brabant door een andere marktpartij die vergelijkbare dienstverlening aanbiedt.
 • Ingestemd met het uitschrijven van een Europese aanbesteding voor de De6-gemeenten om hier invulling aan te geven.

Beslissing op bezwaar - Kozijnenhoek 24 te Rucphen

 • Het bezwaar gegrond verklaard en het bestreden besluit herroepen.
 • Het verzoek tot handhaving ten aanzien van geluid en ondergeschikte detailhandel in behandeling nemen. 

Aanbestedingsprocedure herinrichting centrum Rucphen

In afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid de herinrichting van het centrum van Rucphen meervoudig onderhands aanbesteden.

Dorpsstraat 280/280A te St. Willebrord, paardenoverlast, strijd met bestemmingsplan

 • Een last onder dwangsom opgelegd voor handelen in strijd met het bestemmingsplan voor het houden van paarden op een detailhandelsbestemming; hoogte van de dwangsom bepaald op € 5.000,00 ineens en begunstigingstermijn vastgesteld op 22 juli 2019.
 • Een last onder dwangsom opgelegd voor handelen in strijd met het bestemmingsplan voor bewoning op een detailhandelsbestemming; hoogte van de dwangsom bepaald op € 2.000,00 per vier weken dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 10.000,00 en begunstigingstermijn vastgesteld op 1 september 2019.
 • Een last onder dwangsom opgelegd voor handelen in strijd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door het verwijderen van een steunmuur zonder de vereiste omgevingsvergunning; hoogte van de dwangsom bepaald op € 1.000,00 ineens en begunstigingstermijn vastgesteld op 22 juli 2019.

Herstelwerkzaamheden rijbaan Sint Janstraat te Sprundel

Ingestemd met vaststellingsovereenkomst, werkplan en kostenraming voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden aan de rijbaan van de Sint Janstraat.

Kadernota 2020

Ingestemd met de Kadernota 2020.