U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 4 december 2018

4 december 2018

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 27 november 2018 

Vastgesteld. 

Uitvoering schuldhulpverlening 2019  

 • De schuldhulpverlening in 2019 voor een bedrag van € 28.965,00 laten uitvoeren door WijZijn Traversegroep.
 • De meerkosten van € 615,00 ten laste brengen van Budget Schuldhulpverlening.
 • In 2019 de opzet schuldhulpverlening per 2020 bezien. 

Uitvoering vroegsignalering 2019  

 • De Vroegsignalering 2019 voor een bedrag van € 14.347,00 laten uitvoeren door WijZijn.
 • De meerkosten van € 307,00 ten laste brengen van het budget Schuldhulpverlening.

Herziene begroting 2019 WVS  

 • De gemeentelijke bijdrage aan WVS naar beneden bijstellen.
 • Het financiële voordeel ten gunste van de risicoreserve Sociaal Domein brengen.

Offerte trajecten Thuisadministratie Humanitas  

 • Ingestemd met de offerte trajecten Thuisadministratie Humanitas.
 • Voor het jaar 2019 bij wijze van pilot 10 trajecten uit laten voeren door Humanitas.
 • De kosten voldoen uit de extra middelen intensivering schulden– en armoedeproblematiek 2018.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Pierestraat te Rucphen'

Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

Ondertekening convenant Bijenlandschap West-Brabant  

 • Ingestemd met de Visie Bijenlandschap, het convenant Bijenlandschap West-Brabant en de Nationale Bijenstrategie.
 • Wethouder Lazeroms gemachtigd de Nationale Bijenstrategie en het convenant Bijenlandschap West-Brabant te ondertekenen.

Herijkte formulering en aanvulling op lokale prioriteiten Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022

Ingestemd met het anders formuleren en aanvullen van de lokale prioriteiten in het IVP 2019-2022.

Beslissing op bezwaar Nachtegaalstraat 4 te St. Willebrord

Bezwaar ongegrond verklaard en bestreden besluit in stand gelaten.