U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 27 augustus 2019

27 augustus 2019

Bijdrage BOPZ

  • De bijdrage BOPZ voor 2019 apart opnemen in de begroting.
  • De raming voor BOPZ in 2019 verhogen met € 1.370,00 tot een bedrag van € 4.670,00.
  • In de begroting 2020 structureel een bedrag van € 4.670,00 opnemen voor de bijdrage BOPZ.

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 20 augustus 2019

Vastgesteld.

Advies commissie bezwaarschriften

De bestreden besluiten over woonplaats- en nummeraanduiding, onder ongegrondverklaring van de daartegen ingediende bezwaren, handhaven.

Activiteitensubsidie 2019

  • In afwijking van de regeling een activiteitensubsidie van maximaal € 3.500,00 verstrekken ten behoeve van de realisatie van een herdenkingsmonument in Zegge.
  • De aanvraag voor een activiteiten-subsidie van stichting Agora voor het project Koen in het Groen afwijzen.
  • De aanvraag voor een activiteiten-subsidie voor de activiteit Kunst in de Kerk afwijzen. 

Uitbreiding Sjors sportief met Sjors creatief

  • Het initiatief Sjors Sportief uitbreiden met Sjors Creatief voor de komende 2 jaar.
  • Een bedrag van €7.150,00 beschikbaar stellen voor het uitvoeren van Sjors Creatief in 2020 en 2021. 

Subsidie Rucphense Actieve Senioren (RAS) 2019

Een startsubsidie van € 342,00 voor 2019 toekennen aan de RAS.

Omgevingsvergunning Witte Moeren 8 te Schijf

Het besluit tot intrekking van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning met bedrijfsruimte aan de Witte Moeren 8 te Schijf intrekken.