U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 22 januari 2019

22 januari 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 15 januari 2019 

Vastgesteld.

Aanpassen regels Legesverordening Rucphen 2019 voor cover legitimatiebewijzen  

  • Geen nadere regels stellen aan de Legesverordening Rucphen 2019.
  • Eerste 50 covers gratis aanbieden. 

Werkprogramma Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB) 2019  

  • Werkprogramma Rucphen 2019 OMWB vastgesteld.
  • Het Gemeenschappelijk Uitvoerings-kader (GUK) OMWB voor Rucphen vastgesteld.

Principeverzoek Nachtegaalstraat 4 te St. Willebrord

Geen medewerking verleend aan het verzoek om op de locatie Nachtegaalstraat 4 een autobedrijf (planologisch) mogelijk te maken.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Lindestraat ongenummerd naast huisnummer 16'

Ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan.

Tegemoetkoming in planschade

Planschadevergoeding toegekend.

Intrekken omgevingsvergunning voor bouw overkapping Schijfse Vaartkant 23 Rucphen

Omgevingsvergunning d.d. 25 mei 2011 definitief ingetrokken.

Begunstigingstermijn omgevings-vergunning voor renoveren/vergroten zomerhuisje Schietbaan Rucphen

Omgevingsvergunning d.d. 30 december 2011 aangerhouden tot 1 september 2020.

Intrekken omgevingsvergunning voor plaatsen carport de Gagelrijzen 157 St. Willebrord

Omgevingsvergunning d.d. 8 juli 2013 ingetrokken.

Intrekken omgevingsvergunning voor bouw carport Burgemeester de Regstraat 3 Rucphen

Omgevingsvergunning d.d. 24 juli 2012 ingetrokken.

Intrekken omgevingsvergunning voor plaatsen glazen sluis en intern verbouwen bijgebouw Irenestraat 46A St. Willebrord

Omgevingsvergunning d.d. 8 november 2008 ingetrokken.

Benoeming mevrouw L. van Unen als lid van de Adviesraad sociaal domein

Mevrouw Van Unen benoemd voor de periode 24 januari 2019 tot en met 24 januari 2021.