U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 2 juli 2019

2 juli 2019

Richtlijn omgevingsdialoog gemeente Rucphen

  • De aangepaste "richtlijn omgevingsdialoog gemeente Rucphen" vastgesteld op basis van artikel 9, lid 2 van de Verordening participatie en inspraak gemeente Rucphen.
  • De richtlijn in werking laten treden op 1 juli 2019.

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 25 juni 2019

Vastgesteld.

Beslissing op bezwaar - besluit deskundigenkosten ex artikel 6.5 sub a van de Wet ruimtelijke ordening

  • Het bezwaar ten aanzien van het niet toekennen van de deskundigenkosten ongegrond verklaard en het bestreden besluit in stand gelaten.
  • Het advies van de Commissie bezwaarschriften niet opgevolgd en het nader onderbouwd advies van de onafhankelijk adviseur als juist beschouwd.
  • Nadrukkelijk in het besluit motiveren waarom wordt afgeweken van het advies van de Commissie bezwaarschriften.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade

Tegemoetkoming in planschade toegewezen.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Scherpenbergsebaan 53-55 te Rucphen'

Ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan.

Overeenkomst Rijksvaccinatieprogramma & Plustaken Jeugdgezondheidszorg 2019 TWB

  • Met Thuiszorg West-Brabant een overeenkomst afsluiten voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
  • De plustaken vast gesteld die in het kader van de jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar in 2019 worden uitgevoerd door Thuiszorg West-Brabant.

Bezwaren omgevingsvergunning Scoutinggebouw Molenberg

  • De bezwaren van reclamanten conform het advies van de commissie bezwaarschriften ongegrond verklaard en de bestreden omgevingsvergunning ongewijzigd in stand gelaten.
  • Verzoek van 1 reclamant om vergoeding van proceskosten afgewezen.

Samenwerkingsovereenkomst Mytylschool Roosendaal 2019-2026

De samenwerkingsovereenkomst voor het leerlingenvervoer van Mytylschool Roosendaal voortzetten voor een periode van drie jaar tot 1 augustus 2022 met de mogelijkheid tot tweemaal een verlenging van twee jaar.