U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 2 april 2019

2 april 2019

Uitvoeringsagenda Toerisme 2019-2022

Ingestemd met de Uitvoeringsagenda Toerisme 2019-2022. 

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 26 maart 2019

Vastgesteld.

Informatieveiligheid verantwoordingsjaar 2018 

  • Collegeverklaring vastgesteld.
  • Verantwoordingsrapportage-BAG-2018 vastgesteld.
  • Verantwoordingsrapportage-BGT-2018 vastgesteld.

Langendijksestraat 15 5 te Rucphen - persoonsgebonden gedoogbeschikking

Aangehouden.

Principeverzoek Landgoed Jachthuis Schijf

Aangehouden.

Bestuursakkoord zero emissie doelgroepenvervoer

Het bestuursakkoord zero emissie doelgroepenvervoer niet als individuele gemeente ondertekenen. 

Initiatief hondenspeelweide Sprundel 

  • Ingestemd met de gebruikersovereenkomst voor wijkvereniging Achter de St. Jan voor de realisatie van een hondenspeelweide naast het voetbalveld in Sprundel.
  • Een aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk gebruik van de bestemming indienen.

Herwaardering diverse percelen per 31 december 2018

In de jaarrekening 2018 de herwaardering van diverse percelen voor een bedrag van € 586.000,00 ten laste van het rekeningresultaat verwerken.

Besluit op bezwaarschrift tegen parkeerverbod in gedeelte Pastoor van Ettenstraat te Schijf

Bezwaarschrift ongegrond verklaard.

Overbrengen restantbudgetten van 2018 naar 2019

De raad voorstellen een aantal budgetten over te brengen van 2018 naar 2019.

Inzet sportformateur voor het opstellen van een lokaal sportakkoord 

  • Deelnemen aan landelijke Regeling Lokale Sportakkoorden – Sportformateur door middel van het inzetten van een sportformateur om te komen tot een lokaal sportakkoord.
  • De portefeuillehouder sport gemachtigd de intentieverklaring tot deelname aan de Regeling Lokale Sportakkoorden – Sportformateur namens het college te ondertekenen.

Aankoop Pastoor Bastiaansensingel 4 St. Willebrord

Het pand Pastoor Bastiaansensingel 4 aankopen en slopen ter uitbreiding van het Processiepark, onder voorbehoud van instemming van de raad.