U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 19 maart 2019

19 maart 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 12 maart 2019

Vastgesteld. 

Nadere regels Wegsleepverordening 2019 

 • Ingestemd met de Wegsleep- en bewaarovereenkomst tussen gemeente Rucphen en Heynen V.O.F. te St. Willebrord.
 • Openingsuren van de bewaarplaats vastgesteld.
 • Werkinstructie vastgesteld.
 • Mandaatbesluit behorende bij de Wegsleepverordening vastgesteld.

Verlenging convenant Ondernemersklankbord

Aangehouden.

Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Wijzigingsplan Groenstraat 3 te Sprundel' 

 • Medewerking verleend aan het ontwerp-wijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Rucphen 2012, wijzigingsplan Groenstraat 3 te Sprundel'.
 • Ingestemd met de anterieure overeenkomst.
 • Als geen zienswijzen worden ingediend, zonder tussenkomst van het college het wijzigingsplan vaststellen.

Meerjarenprogramma Waterkring de Baronie 

 • Ingestemd met het meerjaren-programma 2019-2020 van ‘Waterkring de Baronie’.
 • Ingestemd met de financiële bijdrage van € 18.038,00.
 • Ingestemd met de ambtelijke inzet van 851 uur.

Principeverzoek paardenpensionstalling Roosendaalsebaan 7 te Schijf

In principe onder voorwaarden medewerking verleend aan het initiatief voor een paardenpensionstalling aan de Roosendaalsebaan 7.

Tijdelijke inhuur meedenkvoorziening

Ingestemd met het inhuren van 1 fte bij MEE West-Brabant voor het uitvoeren van de taken binnen de algemene meedenkvoorziening voor de periode van 1 april t/m 31 december 2019.

Werkplekaanpassingen SL en ROW/vrijvallen krediet schrobzuigmachine 

 • Ingestemd met (bouwkundige) werkplekaanpassingen voor de afdelingen Samenleving (SL) en Ruimte en Openbare Werken (ROW).
 • Het krediet voor de aanschaf van de schrobzuigmachine laten vrijvallen.