U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 17 september 2019

17 september 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 10 september 2019

Gewijzigd vastgesteld. 

Convenant Thuisvester

Het Convenant gegevensuitwisseling BRP tussen gemeente Rucphen en Stichting Thuisvester verlengd.

Verordening Gegevensverstrekking BRP

De raad voorstellen de Verordening Gegevensverstrekking BRP vast te stellen en de Verordening Basisregistratie Personen van 4 juni 2014 in te trekken.

Ontslag en benoeming leden Commissie Ombudsman

De raad voorstellen:

  • de heer Rosendaal op eigen verzoek ontslag te verlenen als lid van de Commissie Ombudsman;
  • mevrouw Weterings en de heer Poppelaars te benoemen als lid van de Commissie Ombudsman. 

Gewijzigde begroting 2019 Werkplein Hart van West-Brabant

  • Ingestemd met de begrotingswijziging 2019 van het Werkplein Hart van West-Brabant met inachtneming van een zienswijze.
  • De raad voorstellen een zienswijze uit te brengen. 

Principeverzoek Dorpsstraat 221 St. Willebrord (Partijhal)

Initiatiefnemer dient voorafgaand aan een principestandpunt een omgevingsdialoog te voeren door een informatiebijeenkomst en de verslaglegging hiervan te overleggen.

Principeverzoek tot realisatie Ruimte voor Ruimtewoning Kolkstraat tussen 8 en 10 Sprundel

Geen medewerking verlenen.

Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, Zoeksestraat ong. te Schijf

Ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan.

Beslissing op bezwaar

Bezwaar ongegrond verklaard en bestreden besluit in stand gelaten.

Verordening Jeugdhulp Rucphen 2019 en beleidsregels PGB Jeugd

  • De raad voorstellen de verordening Jeugdhulp 2019 vast te stellen.
  • De beleidsregels PGB vastgesteld.
  • De Regeling niet vrij toegankelijke jeugdhulp, vastgesteld op 17 februari 2016, per 1 oktober 2019 intrekken.