U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 16 april 2019

16 april 2019

Principeverzoek Landgoed Jachthuis Schijf 

 • In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan:
  a. het mogelijk maken van de realisatie van een agrarisch bouwblok en twee dienstwoningen op de locatie aan de Achtmaalsebaan;
  b. het herbegrenzen van de landbouwenclave de Sneider;
  c. het mogelijk maken van de realisatie van twee poortwoningen aan de Hoeksestraat.
 • In principe géén medewerking te verlenen aan:
  a. het herbestemmen van kleine delen bos naar natuur;
  b. het herbestemmen van een klein gedeelte bos naar landbouw; tenzij aangetoond kan worden dat dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het landgoed.
 • In principe géén medewerking verlenen aan de realisatie van een tennisveld bij het jachthuis tenzij:
  a. onderbouwd kan worden waarom dit noodzakelijk c.q. wenselijk is,
  b. onderbouwd kan worden waarom geen gebruik gemaakt kan worden van de eerdere locatie, en
  c. onderbouwd kan worden hoe het tennisveld en de tuinaanleg in de nabije omgeving verankerd is in de rationele padenstructuur van het landgoed.

Consultatie Meerjaren beleidsplan en regionaal risicoprofiel 2019 - 2023 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen tegen het Meerjaren beleidsplan en regionaal risicoprofiel 2019 – 2023 VRMWB. 

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 9 april 2019

Vastgesteld.

Sanering wegverkeerslawaai inzet subsidie

De OMWB opdracht verleend voor de uitvoering van het project 'Voorbereiding, begeleiding en toezicht; Geluidsanering resterende saneringswoningen, gemeente Rucphen'.

Verzoek tot herplant Hazelaarstraat te St. Willebrord

Vasthouden aan het besluit last onder dwangsom d.d. 29 mei 2018 inhoudende een herplantplicht (als uiterste datum voor uitvoering herplantplicht vastgesteld 1 december 2019).

Herinrichting crisiszorg West-Brabant 

 • De Visie op crisiszorg West-Brabant vastgesteld.
 • Het realisatieplan 'Herinrichting crisiszorg West-Brabant' vastgesteld, inclusief de financiële paragraaf, hetgeen concreet betekent dat er op 1 juni één regionaal meldpunt crisiszorg operationeel is.
 • De intentieverklaring over het operationaliseren van de crisiszorg in de regio West-Brabant vastgesteld.
 • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda gemandateerd voor het nemen van subsidiebesluiten ten behoeve van Stichting Veilig Thuis voor het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant.
 • Voor het 2e halfjaar 2019 met Jeugdbescherming Brabant een halfjaar contract sluiten voor de uitvoering van VOTS en VOVO (voorlopige onder toezichtstellingen) en de uitvoering van de crisisinterventies.
 • Wethouder Breedveld-de Ruiter gemandateerd voor het ondertekenen van de intentieverklaring over het operationaliseren van de crisiszorg in de regio West-Brabant. 

Verzoek tot handhaving 

 • ten aanzien van gebouwde en uitgebreide duivenhokken afgewezen;
 • met betrekking tot overlast van (het hobbymatig houden van) duiven afgewezen;
 • met betrekking tot overlast van knaagdieren afgewezen.