U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 15 januari 2019

15 januari 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 8 januari 2019 

Vastgesteld.

Verkoop Kozijnenhoek 34 Rucphen  

  • Het perceel Kozijnenhoek 34 met bedrijfsloods verkopen aan Transport Zuid Nederland V.O.F.
  • Ingestemd met de koopakte. 

Ontwerpbestemmingsplan Leisuregebied Binnentuin  

  • Ingestemd met de Nota van Beant-woording en Notitie Ambtshalve aanpassingen voorontwerpbestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin.
  • Ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan 'Leisuregebied Binnentuin'.

Tarieven werken voor derden 2019

Tarieven  voor werken voor derden met ingang van 1 januari 2019 vastgesteld.

Beslissing op bezwaar verzoek om handhaving Oosteindseweg 36 Sprundel

Aangehouden.

Regionale Energie Strategie 2030   

  • Ingestemd met deelname aan de ontwikkeling en uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES) 2030 West-Brabant door toetreding van de wethouder Duurzaamheid of Energietransitie tot de Stuurgroep RES2030.
  • De stuurgroep opdracht verstrekt om de bestuursopdracht-startnotitie RES2030 vast te stellen en opdracht gegeven tot uitwerking in de vorm van een plan van aanpak.
  • Ingestemd met de voorgestelde governancestructuur.
  • Bijdragen aan de gezamenlijke ontwikkeling van de RES2030 op basis van de aangeven verdeelsleutel per gemeente (naar inwonersaantal).
  • Een werkbudget van € 10.500,00 beschikbaar gesteld.