U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 12 maart 2019

12 maart 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 26 februari 2019

Vastgesteld.

Intrekken last onder dwangsom perceel K.1457

Last onder dwangsom ingetrokken.

Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning Krommestraat 55 te Sprundel

De omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning en het bouwen van een garage voor wat betreft het bouwen van de garage ingetrokken.

Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR) 2019

Een bedrag van € 3.934,00 beschikbaar gesteld voor de bekostiging van de regionale SPOR voor 2019.

Pilot huishoudelijke ondersteuning - begeleiding 

 • Ingestemd met de notitie pilot huishoudelijk ondersteuning – begeleiding en deze uitvoeren met ingang van 25 maart 2019 voor de duur van zes maanden.
 • Een bijdrage van € 7.420,00 beschikbaar gesteld voor de pilot.
 • De gemeente Zundert opdracht gegeven om subsidie te verlenen aan de aanbieders voor de uitvoering van de pilot.

Contractbeheer, werkbudget en administratieve ondersteuning Wmo 2019 

 • Een bedrag van € 3.500,00 beschikbaar gesteld voor werkbudget Wmo 2019.
 • Een bedrag van € 3.383,00 beschikbaar gesteld voor projectondersteuning Wmo 2019.
 • Een bedrag van € 11.977,00 beschikbaar gesteld voor contractmanagement Wmo 2019 BG.
 • Een bedrag van € 13.444,00 beschikbaar gesteld voor contractmanagement Wmo 2019 HO.
 • Een bedrag van € 4.168,00 beschikbaar gesteld voor contractmanagement hulpmiddelen 2019. 

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Heimolendreef 32 te Rucphen'

 • Ingestemd met de Nota van Zienswijzen en de raad voorstellen de ingediende zienswijze gegrond te verklaren.
 • De raad voorstellen het bestemmingsplan gewijzigd (ten opzicht van het ontwerpbestemmingsplan) vast te stellen.
 • Ingestemd met de gewijzigde anterieure overeenkomst.

Uitvoeringsagenda Toerisme 2019-2022

Aangehouden.