U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 12 februari 2019

12 februari 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 5 februari 2019

Vastgesteld. 

Concept Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Rucphen 2019

Ingestemd met de conceptverordening. 

Advies Commissie bezwaarschriften over bezwaarschrift tegen aan Lidl verleende omgevingsvergunning  

 • Bezwaar ongegrond verklaard en de bestreden omgevingsvergunning in stand gelaten.
 • Verzoek om vergoeding proceskosten afgewezen. 

Advies Commissie bezwaarschriften over bezwaren tegen de aan J. Hazenbroek verleende omgevingsvergunning  

 • Bezwaren van reclamant 1 ongegrond verklaard en de bestreden omgevingsvergunning ongewijzigd in stand gelaten.
 • Bezwaren van reclamant 2 niet-ontvankelijk verklaard en de bestreden omgevingsvergunning ongewijzigd in stand gelaten.

Visie Duurzaamheid/ Duurzaamheidsagenda

De concept Visie Duurzaamheid en de concept Duurzaamheidsagenda vrijgegeven voor inspraak.

KPI (Kritische Prestatie Indicatoren) rapportage 2018

Ingestemd met de aanbevelingen en verbetervoorstellen uit de rapportage.

Strategie veiligheid Jeugd 2019-2020

Aangehouden.

Evaluatie Programmaplan Sociaal Domein  

 • Ingestemd met de evaluatie van het Programmaplan.
 • Ingestemd met de doelstellingen uit de doelenboom.
 • De conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie betrekken bij het nog op te stellen Transformatieplan.
 • Advies van de Adviesraad Sociaal Domein voor kennisgeving aangenomen.
 • Ingestemd met de conceptreactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

Intrekking besluit last onder dwangsom - zwembad camping de Witte Plas te Schijf

Last onder dwangsom ingetrokken.

Vaststellen inspraakverslag en ontwerp reconstructie Industriestraat - Kozijnenhoek Rucphen  

 • Het inspraakverslag vastgesteld.
 • Niet overgaan tot aanleg van een vrijliggend fietspad.
 • Het definitieve ontwerp van de omleiding 'Reconstructie Industriestraat - Kozijnenhoek (deeltracé 3) vastgesteld.

Straatnaamgeving in St. Willebrord

De naam  ‘Berkenhof’  toegekend aan het nieuwe weggedeelte dat wordt aangelegd in het kader van de realisatie van het bestemmingsplan Hazelaarstraat – Lijsterbesstraat te St. Willebrord.

Beantwoording vragen artikel 42 R.v.O. van VVD over centrum Rucphen

Ingestemd met conceptantwoord.