U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 11 december 2018

11 december 2018

Inspraakverslag en ontwerp reconstructie Kaaistraat St. Willebrord

 • Inspraakverslag vastgesteld.
 • Definitief ontwerp 'Reconstructie Kaaistraat' vastgesteld.
 • Nieuwe beplanting gekozen. 

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 4 december 2018 

Vastgesteld.

Overzicht voorgenomen activiteiten 2019 van Thuisvester (prestatieafspraken)

Ingestemd met het overzicht.

Technische aanpassing diverse personele regelingen  

 • Een aantal personele regelingen per 1 januari 2019 vastgesteld.
 • Een aantal geldende personele regelingen per 1 januari 2019 ingetrokken.

Vaststelling bestemmingsplan Kom Sprundel, Kerkeheidestraat 38

Ingestemd met het conceptbestemmingsplan.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Rucphen, Sint Martinusstraat ongenummerd tussen 13 en 15’

Ingestemd met het conceptbestemmingsplan.

Principeverzoek Lijsterbesstraat 23 en 25 te St. Willebrord

Onder voorwaarden principemedewerking verleend aan het verzoek om één woning op eigen grond te realiseren aan de Lijsterbesstraat 23 en aan de Lijsterbesstraat 25.

Ontwerpwijzigingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Molenweg ongenummerd naast nummer 7 te Rucphen'  

 • Medewerking verlenen aan het ontwerpwijzigingsplan.
 • Ingestemd met de anterieure overeenkomst.
 • Als geen zienswijzen worden ingediend het wijzigingsplan zonder tussenkomst van het college vaststellen.

Anterieure overeenkomst  omgevingsvergunning buitenplanse kleine afwijking Vinkenstraat 14 te St. Willebrord

Ingestemd met de anterieure overeenkomst.

Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Rucphen 2018

Beheerregeling vastgesteld.

Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Ettenseweg 4 te Sprundel'  

 • Medewerking verlenen aan het ontwerpwijzigingsplan.
 • Ingestemd met de anterieure overeenkomst.
 • Als geen zienswijzen worden ingediend het wijzigingsplan zonder tussenkomst van het college vaststellen.