U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 12 mei 2020

12 mei 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 28 april 2020

Vastgesteld.

Geen fietsenpaden langs 'Leijkensweg'

Fietspad wel optioneel meenemen in de verdere uitwerking.

Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 WVS-Groep

 • De raad voorstellen een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021.
 • De raad voorstellen geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarrekening 2019.

Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 Werkplein Hart van West-Brabant

 • De raad voorstellen een zienswijze in te dienen ten aanzien de ontwerpbegroting 2021.
 • De raad voorstellen geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarrekening 2019.

1e Gewijzigde begroting 2020 Werkplein Hart van West-Brabant

De raad voorstellen een zienswijze in te dienen ten aanzien van de 1e gewijzigde begroting 2020 van het Werkplein Hart van West-Brabant.

Plan van aanpak motie dienstencheques 2019

Aanhouden.

Begroting 2021 en jaarstukken 2019 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

 • De raad voorstellen geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarrekening 2019.
 • De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen tegen de conceptbegroting 2021.

Begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regeling 'West-Brabants Archief' (WBA)

 • De raad voorstellen geen opmerkingen te maken ten aanzien van de concept-begroting 2021 (inclusief meerjarenraming 2022-2024).
 • De raad voorstellen geen opmerkingen te maken ten aanzien van de concept-jaarrekening 2019.

Verkoop snippergroen naast Wilgenrijs 50 St. Willebrord

 • De reststrook naast het perceel Wilgenrijs 50 in St. Willebrord met een omvang van circa 60 m2  verkopen.
 • Instemmen met de koopovereenkomst.

Begroting 2021 en Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)

 • De raad voorstellen geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarstukken 2019.
 • De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting VRMWB 2021.

Beleidsnota's Ruimte voor Ruimte 2020, Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing 2020 en Bed & Breakfast 2020

 • Instemmen met de nota’s van Beantwoording – reacties op de ontwerpnota beleidsregels ‘Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing 2020’ en ‘Ruimte voor Ruimte 2020’  en de raad voor te stellen de drie zienswijzen ontvankelijk, deels gegrond en deels ongegrond te verklaren overeenkomstig de conclusies  in de Nota’s van Beantwoording.
 • Instemmen met de nota’s Ruimte voor Ruimte 2020, Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing 2020 en Bed & Breakfast 2020 en de raad voorstellen de nota Ruimte voor Ruimte 2020 gewijzigd vast te stellen, de nota’s Vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing 2020 en Bed & Breakfast 2020 ongewijzigd vast te stellen en de nota’s in werking te laten treden per 1 juli 2020.
 • De raad voorstellen de nota’s voor Vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing (VAB) en Bed & Breakfast (B&B) uit 2010 in te trekken per 1 juli 2020.
 • De raad voorstellen de beeldkwaliteiteisen uit de beleidsnota Ruimte voor Ruimte uit 2011 te vervangen door het nu voorliggende beleid.
 • De raad voorstellen de nota’s Ruimte voor Ruimte 2020 en Bed & Breakfast 2020 te verwerken in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020’.
 • De raad voorstellen de nota Vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing 2020 als basis voor maatwerk bij nieuwe gewenste ontwikkelingen aan te wijzen.

Beleidsregel Bijzondere begraafplaatsen gemeente Rucphen

Aanhouden.