U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 11 februari 2020

11 februari 2020

Principeverzoek Kenbelstraatje ong. tussen 33 en 39 St. Willebrord

  • In principe medewerking verlenen aan het mogelijk maken van één nieuwe vrijstaande woning aan het Kenbelstraatje op het perceel tussen nummers 33 en 39 te St. Willebrord, onder voorbehoud van de gestelde voorwaarden.
  • Initiatiefnemer dient voorafgaand aan het starten van de procedure een omgevingsdialoog te voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.

Overeenkomsten landschapselementen

  • Ingestemd met de overeenkomst (her)uitgifte in erfpacht met Staatsbosbeheer voor de landschapselementen.
  • Ingestemd met de overeenkomst voor het beheer van de landschapselementen door de NatuurWerkgroep Rucphen.

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 4 februari 2020

Vastgesteld. 

Verzoek om tegemoetkoming in planschade

Planschade toegewezen.  

Afvalinzameling blik, stoma- en dialyseafval

  • Ingestemd met het gelijktijdig inzamelen van blik met het kunststofverpakkingsmateriaal.
  • Ingestemd met het verstrekken van 12 gratis aanbiedingsmogelijkheden op ondergrondse containers voor stoma- en dialysepatiënten.
  • De afdelingsmanager ROW gemandateerd het aantal gratis aanbiedingen voor stoma en dialyse patiënten te wijzigen.
  • Raad informeren. 

Bijdrage Eldorado

Een bijdrage van € 5.000,00 vanuit overheidsparticipatie verstrekken voor Eldorado op 8, 9 en 10 mei 2020. 

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Careyn Hospice

Ingestemd met de overeenkomst.