U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 4 februari 2020

4 februari 2020

Aanvraag bijdrage Toeristisch Fonds Beleef Sprundel

Een bijdrage verstrekken uit het Toeristisch Fonds voor de Themafietsroute Sint Franciscus. 

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 28 januari 2020

Vastgesteld. 

Beslissing op bezwaar Wob verzoek

Bezwaarschrift ongegrond verklaard en beschikking, onder nadere motivering, in stand gelaten. 

Financiering vervolgaanpak statushouders 2020 Werkplein

Voor de aanpak statushouders voor 2020 aansluiten bij de Vervolgaanpak Werkplein. 

Wijziging artikelsgewijze toelichting Nadere regels re-integratie Participatiewet Gemeente Rucphen

Een wijziging in de artikelsgewijze toelichting op artikel 13.2 van de Nadere regels Participatiewet Gemeente Rucphen vastgesteld. 

Verkoop snippergroen naast O.L. Vrouwestraat 131 Zegge

  • Een deel van de reststrook snipper-groen naast perceel O.L. Vrouwe-straat 131 verkopen.
  • Ingestemd met de koopovereenkomst. 

Verhuring van visrecht

  • Visrecht van vijver Gagelrijzen verhuren aan Sportvisserij Zuid-Nederland.
  • Afdelingsmanager ROW gemandateerd voor ondertekening van de akte verhuring visrecht. 

Aanvulling krediet ondergrondse afvalcontainers + afvalbakken centrum Rucphen

  • Het beschikbaar gestelde krediet voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers en het verplaatsen van de afvalbakken in het centrum van Rucphen verhogen met € 29.500,00.
  • De hieruit voortvloeiende kosten ten laste brengen van de afvalstoffenheffing.
  • Raad informeren.

Werkprogramma OMWB 2020

Aangehouden. 

Vaststelling 'Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant'

  • Tijdelijke achtergrondwaarden vaststellen voor PFAS in de bodem, totdat deze achtergrondwaarden zijn opgenomen in de bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota.
  • Raad informeren. 

Beslissing op bezwaar - scoutinggebouw De Molenberg

Conform het advies van de Commissie bezwaarschriften de bezwaren ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand laten.