U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 7 januari 2020

7 januari 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 17 december 2019

Vastgesteld. 

Mandaatbesluit uitvoering schuldhulpverlening fase 2 door Plangroep

Plangroep gemandateerd als uitvoerder van de schuldhulpverlening fase 2 besluiten te nemen in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlener, het Besluit breed moratorium en de Faillissementswet.

Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024

Voor kennisgeving aangenomen. 

Kentekenonderzoek Zegge

  • Opdracht verlenen aan Inter Contracting om een kentekenonderzoek uit te voeren in de Lage Zegstraat e.o. in de maand januari 2020 voor een bedrag van € 21.600,00.
  • De kosten ten laste brengen van het begrotingssaldo 2020 en de financiële gevolgen verwerken in de 1e Berap 2020.

Aanpassing fietsoversteek op kruising Achtmaalsebaan - Nederheidsebaan te Schijf

Fietsersoversteek op kruising Achtmaalsebaan - Nederheidsebaan aanpassen.

Vaststelling bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Irenestraat - Clausstraat

De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord Irenestraat – Clausstraat gewijzigd (ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) vast te stellen.

Herstelbesluit, Bestemmingsplan Kom Rucphen, Sint Martinusstraat ongenummerd tussen 13 en 15

  • De raad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Rucphen, Sint Martinusstraat ongenummerd tussen 13 en 15’ (herstelbesluit) vast te stellen.
  • De raad geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast laten stellen.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kom Oudenbosch - Bosschendijk 193

Een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan Kom Oudenbosch – Bosschendijk 193 van de gemeente Halderberge. 

Principeverzoek Roosendaalseweg 23, St. Willebrord

Onder voorwaarden principemedewerking verlenen aan het verzoek om op de locatie Roosendaalseweg 23 een rioolgemaal te realiseren en daarvoor de bestemming te wijzigen van Wonen naar Verkeer met de functieaanduiding ‘nutsvoorziening’.