U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 12 november 2019

12 november 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 5 november 2019

Vastgesteld.

Gevolgen Wnra voor gemeenschappelijke regelingen

De raad voorstellen:

  • het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regelingen Regio West-Brabant (RWB), Werkplein Hart van West-Brabant, West-Brabants Archief (WBA) en de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) met een bepaling waardoor deze gemeenschappelijke regelingen lid kunnen worden van de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van de VNG;
  • geen bedenkingen of wensen te uiten ten aanzien van die besluiten van besturen van gemeenschappelijke regelingen waar Rucphen deel aan neemt, welke strekken tot aansluiting bij de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van de VNG;
  • het college toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant, voornamelijk ten gevolge van de nieuw ontstane gemeente Altena op 1 januari 2019.

Verordening Uitsluitend Recht Milieustraat Etten-Leur

De raad voorstellen de Verordening Alleenrecht ten behoeve van het medegebruik van de milieustraat voor de gemeente Etten-Leur vast te stellen.

Financiële slotwijziging 2019Instemmen met de overeenkomst ‘persleiding door kern Rucphen’

De raad voorstellen de financiële slotwijziging 2019 vast te stellen.

Overeenkomst met Waterschap Brabantse Delta voor aanleg persleiding te Rucphen

Instemmen met de overeenkomst ‘persleiding door kern Rucphen’.

Wijzigingsbesluit

De begunstigingstermijn, zoals opgenomen in het besluit last onder dwangsom van 2 oktober 2019, verlengen tot 2 december 2019.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Hoek Molenweg/Dennenweg te Rucphen'

  • Instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan.
  • Een anterieure overeenkomst aangaan met de initiatiefnemer.
  • Er hoeft geen uitvoering gegeven te worden aan een archeologisch vervolgonderzoek.

Monitor sociaal domein derde kwartaal 2019

Monitor vastgesteld.

Vaststelling Woonvisie 2020 - 2024

De raad voorstellen de Woonvisie 2020 - 2024 vast te stellen.