U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 9 maart 2021

9 maart 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 2 maart 2021

Vastgesteld.

Jeugdgezondheidszorg 2021: basis- en pluspakket, Rijksvaccinatie-programma

 • Instemmen met de offerte van Thuiszorg West-Brabant voor het Basispakket JGZ 0 tot 4 jaar voor een bedrag van € 305.988,00.
 • Instemmen met de offerte van Thuiszorg West-Brabant voor de plustaken 2021 JGZ 0 tot 4 jaar voor een bedrag van maximaal € 20.238,00.
 • Instemmen met aanpassing artikel 4.3 van de overeenkomst Rijksvaccinatie-programma met Thuiszorg West-Brabant.
 • De lasten voor 2021 incidenteel verwerken.
 • Vanaf 2022 structureel verwerken in de begroting.
 • De raad hierover informeren via de 1e bestuursrapportage.

Impulsgelden Werkregio de Baronie aanvragen

 • Kennis nemen van de memo Impulsregeling Klimaatadaptatie.
 • Wethouder Lazeroms machtigen de aanvraag voor de impulsgelden in maart 2021 namens het college te ondertekenen.

Beantwoording art. 42 vragen R.v.O. over Camping de Witte Plas

Instemmen met het conceptantwoord.

Machtiging fa. Spie voor schadeverhaal openbare verlichting

 • Instemmen met het machtigen van fa. Spie voor schadeverhaal met betrekking tot openbare verlichting.
 • Machtiging verlenen aan de afdelings-manager BRO voor het aansprakelijk stellen bij schade aan gemeente-eigendommen voor zover het straatmeubilair betreft.
 • De manager BRO de bevoegdheid verlenen tot doormachtiging voor zover het betreft schade aan openbare verlichtingsinstallatie.

Financiële afronding Hooghei II te Zegge

 • Ruimte voor Ruimte ontwikkelings-maatschappij berichten dat wij nog een bedrag uitkeren van € 98.565,75 voor de afwikkeling van de overeenkomsten inzake realisatie van ontwikkeling Hooghei te Zegge.
 • Nu een bedrag van € 58.245,75 uitbetalen en het restant van € 40.320,00 nadat we dit ontvangen hebben.
 • De betaling laten lopen via het grondbedrijf, waar momenteel een bedrag van € 58.245,75 geparkeerd staat en het restant nog volgt uit een toekomstige verkoop.

Wijzigingsplan Ruimte-voor-Ruimte woning Ettenseweg naast 29 in Sprundel

 • Instemmen met het voorontwerp ‘Buitengebied Rucphen 2012, Ettense-weg naast nr. 29 te Sprundel’ en dit voorontwerp bestemmingsplan in procedure brengen en het vooroverleg starten.
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de procedure.

Adopteren rotonde Scherpenbergsebaan door Speelboerderij Den Scherpenberg

 • Akkoord gaan met de adoptie van de rotonde Scherpenbergsebaan door Speelboerderij Den Scherpenberg, Scherpenbergsebaan 53, 4715 SK Rucphen.
 • Instemmen met het inrichtingsplan voor de rotondebord.

Project Restwarmte Snowworld Zwembad

Afzien van het gebruik van restwarmte SnowWorld voor het verwarmen van het nieuwe zwembad.

Opdracht subsidiemogelijkheden voor pilot circulair spelen

Geen opdracht verstrekken aan ingenieurs-bureau OBB om subsidieaanvragen te doen voor de pilot Circulair Spelen.