U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 7 april 2020

7 april 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 31 maart 2020

Vastgesteld.

Procedure Huisvestingsverordening

Companen te Arnhem opdracht verstrekken een onderbouwing aan te leveren op grond waarvan een voorstel aan de raad kan worden gedaan omtrent het vaststellen van een Huisvestingsverordening.

Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Wijzigingsplan Groenstraat 3 te Sprundel'

  • De ingediende zienswijze gegrond verklaren overeenkomstig de conclusie uit de Nota van Zienswijzen.
  • Het wijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Wijzigingsplan Groenstraat 3 te Sprundel’ gewijzigd vaststellen.

Administratieve verlenging PGB Begeleiding

  • Instemmen met de administratieve verlenging tot 1 juli 2020 van de indicaties van cliënten die begeleiding middels een PGB hebben.
  • De afdelingsmanager Samenleving mandateren om indien nodig de termijn met 3 maanden te verlengen tot 1 oktober 2020.

Integraal armoede- en schuldenbeleid De6

  • Instemmen met de nota Integraal Armoede- en schuldenbeleid De6 en de hierbij regionaal gedeelde speerpunten.
  • De raad voorstellen de nota Integraal Armoede- en schuldenbeleid De6 en de hierbij regionaal gedeelde speerpunten vast te stellen.