U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 6 oktober 2020

6 oktober 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 29 september 2020

Vastgesteld.

Openingstijden

Instemmen met het continueren van de aangepaste openingstijden van het gemeentehuis met daaraan toegevoegd de woensdagavondopenstelling, met ingang van 1 januari 2021.

Regionaal plan aanpak laaggeletterdheid 2020-2024

  • Het lokaal werkplan laaggeletterdheid vaststellen.
  • Het regionaal plan van aanpak laaggeletterdheid 2020-2024 voor kennisgeving aannemen.
  • De subsidie van 2020 van de gemeente Breda van € 7.500,00 ter beschikking stellen aan de bibliotheek voor de uitvoering van het ingediende plan.

Vaststellen Programma van Eisen voor de inrichting van de openbare ruimte

  • Het Programma van Eisen Openbare Ruimte intrekken per 1 november 2020.
  • Het Programma van Eisen openbare ruimte 2020 vaststellen en in werking laten treden op 1 november 2020.
  • Wijzigingen en aanvullingen op het Programma van Eisen openbare ruimte 2020 in de toekomst mandateren aan de afdelingsmanager ROW.

Visie Zonne- en Windenergie

Instemmen met het vrijgeven voor inspraak van het concept van de Visie Zonne- en Windenergie.

Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024

De raad voorstellen de structurele bijdrage van € 12.415,00 mee te nemen als bestuurlijke ambitie in de integrale afweging bij de behandeling van de begroting 2021.