U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 5 januari 2021

5 januari 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 15 december 2020

Vastgesteld.

Principeverzoek bouw woningen Irenestraat/Beatrixweg te St. Willebrord

Aanhouden.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Berkstraat ongenummerd naast 1a te Sprundel'

 • Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Berkstraat ongenummerd naast 1a te Sprundel’ aan de raad aanbieden voor vaststelling.
 • De hogere waarde voor wegverkeerslawaai vaststellen.
 • De raad geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast laten stellen.

Tussentijdse evaluatie Beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021

De tussentijdse evaluatie van het Beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021 vaststellen en deze ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad.

Aantrekken langlopende geldlening

Instemmen met het aantrekken van een geldlening van € 9 miljoen per 1 februari 2021.

Update inkoopbeleid

Aanhouden.

Kwaliteitsvoorwaarden VTH

Nadere criteria vaststellen op basis van de VTH-kwaliteitsvoorwaarden 'Uitvoeringskwaliteit van diensten en producten' en 'Waardering', op grond van artikel 5, derde lid van de Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht.

Mandaatregeling per 1 januari 2021

Aanhouden.

Vaststelling bestemmingsplan Scherpenbergsebaan 53-55 Schijf

 • Instemmen met de bij het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Scherpenbergsebaan 53-55 te Rucphen’ behorende Nota zienswijzen en de raad voorstellen de ingediende zienswijzen gegrond te verklaren overeenkomstig de conclusies in de Nota zienswijzen.
 • De raad geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast laten stellen.
 • De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Scherpenbergsebaan 53-55 te Rucphen’ gewijzigd (ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) vast te stellen.

Vaststelling bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Lijsterbesstraat ongenummerd naast 23 en 25

 • Instemmen met de bij het bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Lijsterbesstraat ongenummerd naast 23 en 25’ behorende Nota van Zienswijzen en de raad voorstellen de zienswijze ontvankelijk en ongegrond te verklaren overeenkomstig de conclusie in de Nota van Zienswijzen.
 • Instemmen met de bij het bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Lijsterbesstraat ongenummerd naast 23 en 25’ behorende Nota ambtshalve wijzigingen en de raad voorstellen het bestemmingsplan vast te laten stellen met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen.
 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Lijsterbesstraat ongenummerd naast 23 en 25’ en de raad voorstellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
 • De raad voorstellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te laten stellen.

Principeverzoek Dorpsstraat 113 te St. Willebrord

 • Onder voorwaarden principemedewerking verlenen aan het verzoek om op de locatie Dorpsstraat 113 het bestemmingsplan te wijzigen in Wonen voor de realisatie van een appartementencomplex van maximaal 23 appartementen.
 • Initiatiefnemer dient voorafgaand aan het starten van de procedure een omgevingsdialoog te voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.

Toekomst jongerenwerk

College vraagt aan poho om met een opdrachtverstrekking terug te komen naar het college over de toekomst van het jongerenwerk, mede afgestemd op de doelen en opgaven uit het beleidskader Zorg voor Jeugd.