U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 31 maart 2020

31 maart 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 24 maart 2020

Vastgesteld.

Beleidsregels bijzondere begraafplaatsen

Aanhouden.

Wijziging APV

De gemeenteraad voorstellen de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rucphen vast te stellen onder intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rucphen 2019.

Budget Rechtskundig/deskundig advies, rechtsgedingen

Instemmen met het bijramen van een bedrag van € 35.000,00 voor het budget Rechtskundig/deskundig advies, rechtsgedingen.

Aanstellen Functionarissen Gegevensbescherming

 • De heren P. Muller en D. Wiersma met ingang van 4 maart 2020 aanwijzen als functionarissen voor de gegevens-bescherming voor de bestuursorganen van de gemeente Rucphen.
 • De gemeenteraad voorstellen de heren P. Muller en D. Wiersma met ingang van 4 maart 2020 aan te wijzen als functionarissen voor de gegevensbescherming.

Toezichtsoordeel huisvesting vergunninghouders provincie 2e helft 2019

De raad informeren over de inhoud van de brief van de provincie inzake de huisvesting van vergunninghouders 2e helft 2019.

Integraal armoede- en schuldenbeleid De6

Aanhouden.

Inkoopproces/-mandaat

 • Het inkoopmandaat vaststellen per 1 april 2020.
 • Het factuurproces zodanig inrichten dat:
  a. Het bewijs van prestatielevering verplicht wordt gesteld bij inkoop van elektronische apparatuur en gereedschappen vanaf € 1.000,00 en alle overige inkopen vanaf € 5.000,00.
  b. Bij een factuur hoger dan € 5.000,00 accordering door 2 personen verplicht wordt gesteld.
 • De gemeentesecretaris mandateren om budgethouders aan te wijzen anders dan afdelingsmanagers.

Invorderen tweede dwangsom Rijksweg-Zuid ongenummerd

De verbeurde dwangsom van € 16.000,00 geheel invorderen.

Planschades Oude Hoofdweg Zegge

Het verschil in bedragen tussen de oorspronkelijke vastgestelde planschadebedragen en de in een latere fase geadviseerde bedragen voor rekening van de gemeente nemen.

Afwijzen handhavingsverzoek Korona 14

 • Het verzoek tot handhaving ten aanzien van strijd met de Algemene plaatselijke verordening afwijzen.
 • Het verzoek tot handhaving ten aanzien van strijd met het bestemmingsplan afwijzen.

Herbenoeming leden Klachtencommissie Jeugd

Herbenoemen voor de periode 1 april 2020 tot 1 april 2024 de volgende personen:

 • Als voorzitter van de commissie:
  Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot.
 • Als leden:
  - Mevrouw drs. E. Klaver;
  - Mevrouw drs. S. de Kroes;
  - Mevrouw drs. R. Poerink-Smolders.