U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 30 maart 2021

30 maart 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 23 maart 2021

Vastgesteld.

Overbrengen restantbudgetten van 2020 naar 2021

Besproken; volgende collegevergadering definitieve besluitvorming.

Advies herijking schuldhulpverlening gemeente Rucphen

  • Instemmen met scenario 3 uit het advies en hiermee gaan voor een optimale uitvoering van de schuldhulpverlening en deze per 2022 inbedden binnen het sociaal domein.
  • Van het subsidiebedrag maatschappelijk werk een bedrag van € 84.000,00 per 2022 inzetten voor de uitvoering van de schuldhulpverlening binnen het sociaal domein.

Uitvoeringsplan 2021 beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Doorgeschoven naar volgende collegevergadering in verband met afwezigheid poho.

ZLM Tour 2021

Positief standpunt ingenomen; volgende collegevergadering definitieve besluitvorming.

Procesbesluit Beëindiging GT Connect

  • Verweer voeren in de bodemprocedure en mogelijke verdere gerechtelijke procedures.
  • De externe advocaat van de VNG, Straatman Koster, machtigen om onze gemeente te vertegenwoordigen.