U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 30 juni 2020

30 juni 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 23 juni 2020

Vastgesteld.

Toezichtsoordeel 2020 Omgevingsrecht

  • Kennis nemen van het definitief toezicht-oordeel Omgevingsrecht systematisch toezicht 2017 vanuit de provincie Noord-Brabant van 11 juni 2020.
  • Toezichtoordeel aanbieden aan de gemeenteraad.

Regionaal uitvoeringplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang

In de ledenraadpleging van de VNG gemeenten instemmen met:

  1. het voorstel om de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor de obligolening te hanteren;
  2. het toepassen per 1 januari 2021 van de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor nieuwe leningen (inclusief herfinancieringen);
  3. het toepassen per 1 januari 2021 van de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor bestaande leningen.