U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 3 maart 2020

3 maart 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 18 februari 2020

Vastgesteld.

Verantwoording onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen 2019

 • Kennis nemen van het noodzakelijk eerder uit te voeren onderhoud voor de gemeentelijke gebouwen in 2019.
 • Deze verschuiving in onderhoudswerkzaamheden in mindering brengen op de onderhoudsbudgetten voor de gemeentelijke gebouwen 2020.

Beslissing op bezwaar tegemoetkoming planschade tankstation Valentijn en Zonen

Het bezwaar, conform het advies van de commissie bezwaarschriften (d.d. 17 december 2019):

 • gegrond verklaren voor zover dat luidt dat in het primaire besluit ten onrechte een kapitalisatiefactor 7 is toegepast en het primaire besluit te herzien in die zin dat in plaats van een kapitalisatiefactor 7 een kapitalisatiefactor 7,5 wordt toegepast;
 • de overige bezwaren ongegrond verklaren.

Pilot Waakvlambegeleiding Plus (Wmo)

 • Instemmen met het uitvoeren van de pilot waakvlambegeleiding plus in de periode 24 februari 2020 tot en met 1 november 2020.
 • De deelname aan de pilot via een brief aan de 7 deelnemende aanbieders bevestigen.

Regionaal programma Geweld hoort nergens thuis West-Brabant

 • Het regionaal programma 'Geweld hoort nergens thuis' vaststellen.
 • Het lokale uitvoeringsprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' vaststellen. 

Regionaal waspunt huishoudelijke ondersteuning 2020/rolstoel- en scootmobielcentrale/begeleiding statushouders

 • Instemmen met de notitie ‘toekomst regionaal waspunt Wmo huishoudelijke ondersteuning De5’.
 • Doorgaan met het waspunt in eigen beheer inclusief de voorgestelde verbeteringen.
 • De functiebeschrijvingen en –waarderingen conform het ODRP-functiewaarderingssysteem van de gemeente Rucphen vaststellen.
 • De formatie onder de afdeling Samenleving met 0,78 fte (28 uur) ophogen voor de functie van coördinator en met 0,89 fte (32 uur) voor de functie van meewerkend voorvrouw.
 • Instemmen met de meerjarenbegroting 2020-2023.